ΛΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΕΝΙΣ

tennis project1

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

 

Ο παρακάτω πίνακας είναι η περίληψη των κριτηρίων για τα υπαίθρια γήπεδα τένις:

Επίπεδο Οριζόντια φωτεινότητα Ομοιομορφία φωτεινότητας Θερμοκρασία χρώματος λαμπτήρα Χρώμα λάμπας
απόδοση
Αντηλιά
(Eh μέσος όρος (lux)) (Λεωφ. Emin/Eh) (Κ) (Ra) (GR)
500 0,7 4000 80 50
300 0,7 4000 65 50
200 0,7 2000 20 55

 

Ο παρακάτω πίνακας είναι η περίληψη των κριτηρίων για τα κλειστά γήπεδα τένις:

Επίπεδο Οριζόντια φωτεινότητα Ομοιομορφία φωτεινότητας Θερμοκρασία χρώματος λαμπτήρα Χρώμα λάμπας
απόδοση
Αντηλιά
(Eh μέσος όρος (lux)) (Λεωφ. Emin/Eh) (Κ) (Ra) (GR)
﹥ 750 ﹥0,7 ﹥4000 ﹥80 £50
﹥500 ﹥0,7 ﹥4000 ﹥65 £50
﹥ 300 ﹥0,7 ﹥2000 ﹥20 £55

 

Σημειώσεις:

- Κατηγορία Ι:Εθνικοί και διεθνείς διαγωνισμοί ανώτατου επιπέδου (μη τηλεοπτικοί) με απαιτήσεις για θεατές με δυνητικά μεγάλες αποστάσεις θέασης.

- Τάξη II:Διαγωνισμοί μεσαίου επιπέδου, όπως περιφερειακά ή τοπικά τουρνουά συλλόγων.Αυτό γενικά περιλαμβάνει μεσαίου μεγέθους θεατές με μέσες αποστάσεις θέασης.Σε αυτό το μάθημα μπορεί επίσης να συμπεριληφθεί εκπαίδευση υψηλού επιπέδου.

- Κατηγορία III: Αγώνες χαμηλού επιπέδου, όπως τοπικά ή τουρνουά μικρών συλλόγων.Αυτό συνήθως δεν περιλαμβάνει θεατές.Η γενική προπόνηση, τα σχολικά αθλήματα και οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες εμπίπτουν επίσης σε αυτήν την κατηγορία.

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:

Το ύψος της περίφραξης γύρω από το γήπεδο τένις είναι 4-6 μέτρα, ανάλογα με το περιβάλλον και το ύψος του κτιρίου, μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα.

Εκτός από την εγκατάσταση στην οροφή, ο φωτισμός δεν πρέπει να τοποθετείται πάνω από το γήπεδο ή στις ακραίες γραμμές.

Ο φωτισμός θα πρέπει να τοποθετείται σε ύψος άνω των 6 μέτρων από το έδαφος για καλύτερη ομοιομορφία.

Η τυπική διάταξη ιστών για υπαίθρια γήπεδα τένις είναι η παρακάτω.

123 (1) 123 (2)


Ώρα δημοσίευσης: Μάιος-09-2020